Νέα

Η Novastar στις 30 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην Ελλάδα για το 2022

Η Novastar στις 30 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην Ελλάδα για το 2022, όπως δημοσιεύτηκαν στο νέο τεύχος του Fortune Greece που κυκλοφόρησε στις 23/12/2022.

Παρατηρώντας τη φετινή λίστα, η φαρμακευτική εταιρεία ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ βρίσκεται στην πρώτη θέση της γενικής κατάταξης με τον τρίτο υψηλότερο μέσο ρυθμό μεταβολής Κερδών προ Φόρων – Tόκων και Αποσβέσεων – EBITDA (90,8%) και τον πέμπτο μεγαλύτερο ρυθμό μεταβολής στον κύκλο εργασιών (30,2%) την περίοδο 2018-2021. Η συγκεκριμένη εταιρεία προσφέρει θεραπευτικές λύσεις σε ένα ευρύ φάσμα νοσημάτων.

Στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης βρίσκεται η εταιρεία GILEAD SCIENCES ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ η οποία κατέλαβε την δεύτερη θέση βάσει του μέσου ρυθμού μεταβολής του κύκλου εργασιών της (52,7%) και την όγδοη θέση βάσει του μέσου ρυθμού μεταβολής στα EBITDA (57,5%). Πρόκειται για μια βιοφαρμακευτική εταιρεία με σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια.

Η εταιρεία ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΑΕΒΕ, στην τρίτη θέση της γενικής κατάταξης, κατέλαβε την έβδομη θέση βάσει του μέσου ρυθμού μεταβολής του κύκλου εργασιών της (26,1%) και την τέταρτη θέση βάσει του μέσου ρυθμού μεταβολής στα EBITDA (85,3%). Η εν λόγω εταιρεία αντιπροσωπεύει σημαντικούς ξένους οίκους στους κλάδους των γεωργικών, χωματουργικών και βιομηχανικών μηχανημάτων, επαγγελματικών οχημάτων και λιπαντικών.

Η εταιρεία ΕΛΕΜΚΑ ΑΕ κατέλαβε την τέταρτη θέση της γενικής κατάταξης, καθώς εμφάνισε την μεγαλύτερη συγκριτικά αύξηση στις πωλήσεις της κατά 67,7% την δε κερδοφορία της κατά 48,6% την τετραετία, ως αποτέλεσμα της σημαντικής διεύρυνσης των εργασιών της.

Στην πέμπτη θέση της γενικής κατάταξης συναντάμε την ISQUARE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ η οποία πέτυχε την τρίτη μεγαλύτερη άνοδο στον μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής του κύκλου εργασιών της (33%), ενώ η κερδοφορία της αυξήθηκε 47,7%. Πρόκειται για μια από τις ηγετικές εταιρείες του κλάδου εμπορίας ειδών τεχνολογίας στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Η εταιρεία ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ συναντάται στην έκτη θέση και ειδικότερα στην 12η θέση βάσει μεταβολής του κύκλου εργασιών της (20,8%) και στην πέμπτη θέση (79,6%) βάσει της κερδοφορίας της (EBITDA). Πρόκειται για μια από τις ηγετικές εταιρείες του κλάδου εμπορίας και βιομηχανικής μεταποίησης χαλυβουργικών προϊόντων.

Στην έβδομη θέση της γενικής κατάταξης βρίσκεται η εταιρεία ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER ΑΕ, καθώς τόσο ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής των πωλήσεών της όσο και των κερδών της (EBITDA) την τελευταία τετραετία κατέγραψαν άνοδο 22,7% και 50,2% αντίστοιχα. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας. Η εταιρεία ΙΣΜΑΗΛΟΣ, ΑΝΤ. ΑΕ, είναι όγδοη στη γενική κατάταξη, καθώς εμφάνισε συγκριτικά τη μεγαλύτερη άνοδο στην κερδοφορία της (204,6%), ο δε κύκλος εργασιών της αυξήθηκε 14,6%.

Δυναμική είναι η παρουσία του κλάδου της βιομηχανίας ειδών διατροφής με την ΝΟΜΙΚΟΣ ΔΕΛΤΑ ΑΒΕΚ (11η), και την ARIVIA ΑBEΕ (12η). Τέλος, ο κλάδος Εμπορίου Ηλεκτρολογικού – Ηλεκτρονικού Υλικού εκπροσωπείται από την GLOBALSAT ΑΕ στην 17η θέση και την NOVASTAR ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ στην 18η θέση της γενικής κατάταξης. Οι εν λόγω εταιρείες εμφάνισαν ισχυρή ανάπτυξη την τελευταία 4ετία.

Η λίστα με τις 30 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην Ελλάδα για το 2022:

#1 ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ

#2 GILEAD SCIENCES ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

#3 ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ Ι., Α.Ε.Β.Ε.

#4 ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.

#5 ISQUARE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

#6 ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

#7 ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε.

#8 ΙΣΜΑΗΛΟΣ, ΑΝΤ., Α.Ε.

#9 ITX ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

#10 ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.

#11 ΝΟΜΙΚΟΣ, Δ., Α.Β.Ε.Κ.

#12 ARIVIA Α.B.E.E.

#13 ΜΟΝΩΤΕΖ Α.Β.Ε.Ε.

#14 ΚΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.&Ε.Ε.

#15 BASF HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Ε.

#16 DSV ΕΛΛΑΣ A.E.

#17 GLOBALSAT Α.Ε.

#18 NOVASTAR ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.

#19 COSMOTE E-VALUE A.E.

#20 ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ, Χ., ΑΦΟΙ, Α.Ε.&Β.Ε.

#21 ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ

#22 ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε.

#23 ΚΑΟΥΣΗΣ, Α., Α.Ε.

#24 DAIKIN ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

#25 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ, Α.Ε.&Β.Ε.

#26 DELL ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

#27 ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΤΖΕΝΕΡΑΛ ΧΟΣΠΙΤΑΛ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

#28 ΒΙΑΝ Α.Ε.

#29 ΓΙΟΤΟΥΝ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.

#30 ΕΛΒΙΑΛ Α.Ε.

Στοιχεία Κατάταξης NOVASTAR ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ:

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 18
ΤΟΜΕΑΣ RETAIL
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 6
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΕBITDA 29
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΕΚ. ΕΥΡΩ) 61,23
EBITDA (ΕΚ. ΕΥΡΩ) 1,20
ΜΕΡΜ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (3 ΕΤΗ) 28,2%
ΜΕΡΜ EBITDA (3 ΕΤΗ) 27,7%

 

Διαβάστε το άρθρο εδώ: https://www.fortunegreece.com/corporate-list/fastest-growing-companies-in-greece-oli-i-lista-gia-to-2022/

https://www.fortunegreece.com/corporate-list/fastest-growing-companies-in-greece-oli-i-lista-gia-to-2022/novastar-emporiki-e-p-e/